reede, 23. september 2016Rikkis telefon ja tagurpidi salto

UUE ÕPPEAASTA ALUSTAMISEST JA EESMÄRKIDE SEADMISESTNüüd on mul küll blogisse kirjutamisel päris pikk vahe sisse jäänud. See ei tähenda aga, nagu poleks mul midagi kirjutada. Tegelikult on vastupidi – tegevusi on niipalju, et nende kajastamiseks napib aega. Püüan aga nüüd jälle järje peale saada ja ka olulisemad vahepeal toimunud sündmused tagantjärele kirja panna.

Eesti suvi :)
Kõigepealt aga koolist. Mul on sel aastal kolm klassi – 11. ja 12. vene emakeelega klassid, kus õpetan kirjandust eesti keeles (need klassid on suhteliselt suured, ühes on 18 ja teises 14 õppijat) ja 12. klass, kus õpetan eesti keelt teise keelena, kus aga rühmas on pooleks eesti ja vene emakeelega õpilased (see klass on väike, kokku 7 õpilast). Kuna nad õpivd inglise keeles, siis on neil õigus sooritada eesti keele kui teise keele eksam, aga see ei tähenda, et me õppetöös muud ei teeks.

Alustasin õppeaastat kõigis klassides sissejuhatava tunniga teemal “Suvi ja eesmärgid uueks õppeaastaks”. Et suvemeenutuste rääkimine on pahatihti üks tüütumaid ülesandeid septembri alguses, proovisin seda teha huvitavamas vormis. Kõigepealt tegin soojendusmängu, kus õppijad pidid paarides seisma, üks hoidis käes kujuteldavat kasti, millest teine võttis välja suvemälestusi (sõnu, fraase) ja siis vastupidi. (Selle mängu idee pärineb Aleksei Razinilt, nagu ka järgmine mäng). 

Täpilised puud Helsingis (Kusama installatsioon). See on üks minu suvemälestustest.
Edasi palusin igaühel joonistada paberile kaks oma suvega seotud sümbolit või pilti, kuidas keegi soovis. Seejärel leiti paariline, kellele oma joonistustest räägiti. Kui mõlemad paarilised olid rääkinud, vahetati pildid, leiti uus paariline. Nii jätkasime päris mitu korda. Lõpuks rääkis igaüks sellest pildist, mis ta käes oli. Ja pildi õige omanik proovis oma pildi jutu järgi ära tunda ning kommenteeris seda ka ise veidi. Mäng läks hoogsalt kõigis rühmades. Üks õppija ütles, et see on ju nagu rikkis telefoni mäng. Ja tegelikult tõepoolest! Mõni pilt sai küll hoogsa mängu ajal ka veidi kannatada: sellele joonistati midagi juurde või üks pilt oli ka pooleks tõmmatud. Aga ega sellest midagi hullu ei olnud. Eks edaspidi areneb ka oskus kaaslasi rahulikumalt kuulata. Samas jälgisin, et kõik oleks sõbralik ja eriti meeldis mulle, et selles harjutuse ajal sai igaüks palju rääkida ja sugugi mitte vaid oma teemal. Üldiselt muidugi info hulk jutu käigus kahanes jutu käigus ja mõne pildi kohta osati lõpuks öelda vaid paar lauset ja ülejäänu kohta öeldi “info puudub”.:) Lõpuks sai aga pildi omanik ka ikka võimaluse oma pilti kommenteerida :)

Suvi ... (Õpilase joonistus oma suvemälestustest)

  
Suvi ... (Pilt kujutab orjatööd, mida õpilane suvel restorani ettekandjana tegi :)

Tunni lõpuks jagasin kõigile viis märkmepaberit ja palusin neil sinna kirja panna oma viis eesmärki selleks õppeaastaks. Seejuures ei pidanud need eesmärgid sugugi olema seotud eesti keele või kirjandusega, vaid olema üldised, nii kooli kui ka muu elu hõlmavad. Lõpuks vesteldi jälle mõned korrad paarides ja võrreldi oma eesmärke. Ühes klassis ei soovinud õpilased oma eesmärke kõigile avalikustada. Ütlesin siis, et teeme nii, et igaüks ütleb ühe eesmärgi ja kommenteeri seda. Teised võib aga enda teada jätta. Kui nii tegime, siis tegelikult läksid mitmed õppijad ikkagi nii hoogu, et tahtsid ka teistest eesmärkidest rääkida.


Ka see ülesanne õnnestus. Tore oli siinjuures see, et igaüks sai rääkida igaüks just endale olulisest. Seda peetakse efektiivse keeleõppe üheks võtmeteguriks, set aju töötleb inimesele olulist infot palju tõhusamalt ja jätab seda meelde palju paremini. Samuti said õppijad liikuda ja eri kaaslastega suhelda. Ka selle tegevuse tähtsust ei maksa alahinnata. Pidev koolipingis rahulikult istumine on enamusele vägagi kurnav ja inimese loomulikule õppimisvõimele takistuseks. Kahjuks ei ole klassiruumid, kus me tunnid toimuvad küll eriti liikumist soosivad. Üks klass on eriti väike ja tihedalt pinke täis. Selles rühmas on ka palju õpilasi ja ringiliikumine seetõttu veidi raskendatud. Aga saime hakkama! Lõpuks kirjutas üks klass oma eesmärkidest ka väikese tekstikese. Mõtlesin nendega see aasta proovida teha rohkem lühemaid kirjutamisharjutusi klassis, mitte anda pikki tekste kodus kirjutamiseks.


Selleks aastaks mul on mitmed eesmärgid. Mõned on seotud kooliga, mõned minu elustiiliga.
Näiteks kooli ajal ma mõtlen palju eesti keele eksamist. Ma tahan sooritada selle neljale või viiele. Selleks ma kavatsen praktiseerida oam eesti keele oskust.
Veel tahan ma spordiga tegeleda. Trennile lisaks võiks ka hommikuvõimlemist teha või joosta. See mõjub hästi sporditulemustele ja tervisele.
Väga tähtis oma ka meeles pidada oma sõpru ja peret, veeta aega nendega.

*********

Minu eesmärgid koolis on hästi eksamid sooritada ja keemiataset kõrgemaks teha, sest ma tahan keemiat paremini teada.
Ka tahan teha palju kontserte erinevates restoranides ja õppida midagi uut, nagu astronoomia või teised ained, mida meil koolis ei ole.

*********

Sellel aastal mul on mõned eesmärgid, mis ma tahan saavutada. Esiteks ma tahan sooritada autojuhieksamid ja saada juhiload, et suvel juba saaks oma autoga sõita. Veel ma tahan hästi sooritada EKE. Selleks mul on vaja palju õppida ja hästi valmistuda.
Plaanis mul on ka otsida endale ha ülikool ja sobiv teaduskond. Ikkagi peamiselt mina pean hästi õppima, mul on soov head taset hoida.
Kõige kõrgem eesmärk on seotud spordiga: ma tahan tagurpidi saltot tegema õppida.

*********

Varsti ma saan 18-aastaseks ja tahan saada autojuhiloa, sellepärast on vaja hästi autokoolis õppida ja saada autojuhiload.
Olen huvitatud strikeballist ja tahan sellega tegeleda. Selleks aga on vaja meeskonda ja raha (umbes 400 eurot).
Tahan rohkem sporti teha, joosta varahommikul, käia jõusaalis, et tugevdada oma tervist.
Tahan tutvuda või saada sõbraks rohkemate inimestega.
Mitte juua alkoholi ja mitte suitsetada!

                               Teise keele õppijate tekstid (keeleliselt toimetatud)


Rõõmsat kooliaastat kõigile :)
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar