esmaspäev, 22. juuni 2015Viimsi, öö ja 45 minutit

LIHTSATEST MÄNGULAADSETEST KIRJUTAMISHARJUTUSTEST


Kirjutamine ei kuulu tavaliselt õpilaste lemmiktegevuste hulka. Nagu nad ise seletavad, nõuab see palju jõupingutust ja tundub seetõttu raske. Eks õpilastel ole suures osas õigus – korraliku arutleva artikli või kaasahaarava jutu valmimiseks on seda vaja palju parandada ja täiendada, enne kui tulemusega võib enam-vähem rahule jääda. Et vastumeelsust kirjutamise suhtes vähendada, tasub vahetevahel (ja mitte väga harva) teha ka kergemaid, lõbusamaid ja mängulaadsemaid kirjutamisharjutusi.

Selles postituses kirjeldangi kolme sellist kirjutamisharjutust, mida olen kasutanud oma õpilastega ja mida tutvustasin ka gümnaasiumiõpetajatele kolmepäevasel koolitusel „Kirjutamisoskuse õpetamine“, mille viisin läbi 2014. aasta sügisel Tallinnas ja 2015. aasta kevadel Ida-Virumaal.


1. Minu tähestik

See harjutus on jõukohane juba üsna madala keeleoskuse korral. Samas saab seda kindlasti ka tugevamate õppijatega kasutada, sel juhul tuleks kirjutada pikemaid ja keerukamaid lauseid.

Harjutuse käik: Kõigepealt paneb õppija kirja eesti tähestiku (seda võiks teha kogu õpperühmaga ühiselt). Seejärel kirjutab õppija iga tähe juurde ühe sõna, mis algab selle tähega ja väljendab midagi olulist tema enda jaoks. Järgmisena lisab ta sõna juurde lause, mis avab selle sõna tähenduse kirjutaja jaoks.

Tegin harjutust koolis õpilastega, kelle keeletase oli A2-B1. Kirjutasime tähestiku ning alustasime sõnade ja lausete kirjutamist tunnis ning ülesande lõpetamine jäi kodutööks. Järgmises tunnis korrigeerisime sõnu ja lauseid keeleliselt ning arutasime kirjapandut veidi ka suuliselt.

Järgnevalt mõned näited ühe õpilase tööst.A – arvuti                     Mulle meeldib arvutis mängida.
B – bassein                 Ma käisin basseinis kolm aastat.
D – diivan                    Ma saan hästi magada ainult diivanil.                  
E – Eesti                      Eesti on minu kodumaa.
I – idamaade kultuur    Mulle meeldib vana idamaade kultuur               
J – järeltööd                 Järeltööd on suur osa minu elust.
M – mai                        Mu sünnipäev on mais.
N – Nevada                  Ma tahaksin reisida Nevadasse.
P – pastakas                Tavaliselt mul ei ole pastakat.
R – rebane                   Mu lemmikloom on rebane.
U – ulakas                    Ma olen ulakas poiss.
Ö – öö                          Mulle meeldib linn öösel.

Katkend teise keele õppija tööst. Ümber töötatud variantMina sain tänu tähestikuharjutusele õpilaste kohta küll üht-teist huvitavat teada. Suulise arutelu käigus sai uurida ka lisainfot. Ülaltoodud tähestiku autorilt sai küsitud näiteks järgmisi küsimusi (need on toodud koos vastustega).

Miks sa tahad sõita Nevadasse? – Sest seal toimub ühe minu lemmikarvutimängu tegevus. 
Miks sulle meeldib rebane? – Sest ta on väga ilusa välimusega ja kavala iseloomuga. 
Kes aitas sul leida sõna ulakas? – Eestlasest klassikaaslane, sest mul endal lihtsalt ei tulnud midagi U-tähega algavat pähe.
Miks sulle meeldib just öine linn? – Sest mulle ei meeldi väga ere päikesevalgus, vaid mahedad toonid.


Kommentaariks võib veel öelda, et see õpilane on tõesti veidi ulakas ja sarnaneb minu meelest nii iseloomult kui välimuselt rebasega ka :)


Ülesandega jäin ma kokkuvõttes väga rahule, sest see pani nõrgema keeleoskusega õpilased kenasti kirjutama - üksikute sõnade ja lausete kirjapanek ei mõjunud neile peletavalt, kuid kokkuvõttes valmisid ju üsnagi pikad tekstid.


2. Kümme küsimust


Ka see harjutus sobib juba madalamal tasemel keeleõppijatele. Seda võib vahelduseks teha aga ka kõrgema taseme rühmades ning miks mitte ka esimest keelt õppides.

Harjutuse käik:
Harjutusele eelnes õpikust http://www.kynnimees.ee/et/eesti-keel-teise-keelena/eesti-keele-opik-b1b2-toode ankeedi "Kümme küsimust. Vastab Julia Boman" lugemine ja selle juurde kuuluvate ülesannete täitmine.


Kümme küsimust. Vastab lauljatar Julia Boman

1. Lemmikraamat                               Virginia Woolfi „Orlando“
2. Lemmikfilm                                   „Inglise patsient“
3. Lemmiklinn maailmas                    Pariis või New York – ei suuda valida.
4. Eesti staar, kellega tahad tutvuda   Vanilla Ninja – nali!
5. Sinu kõige halvem komme             Hmm, mu kõige halvem komme võib olla ka kõige .
                                                            parem - enesekriitika. 
6. Koht Eestis, millele mõeldes          Tartu linn
naeratad
7. Lemmikkoht, kus mõnus                Pühajärve ääres                              

8. Asi, mis sul on alati kaasas            Huulepulk
9. Tegevus igavuse korral                  Mul ei ole igavuse 
                                                           jaoks aega.
10. Inimene, kellele helistad,            Minu pangahaldur
kui võidad miljon eurot.


Tekst õpikust "Eesti keele õpik B1, B2"Seejärel jagunesid õppijad paarideks ning iga õppija koostas kümneküsimuselise meelelahutusliku küsimustiku oma paarilist silmas pidades. Küsimustik kirjutati eraldi paberilehele.

Ka mina olin paaris ühe õppijaga ning hakkasimegi siis küsimusi kirja panema. Mul see päev erilist mõttelendu polnud ja küsimuste väljamõtlemine nõudis veidi vaeva. Jah oh seda jahmatust, kui õpilane, kes ei kuulunud just tugevamate hulka, ütles, et tal on kümme küsimust valmis siis, kui mul oli paberil vaid kaheksa küsimust :) 

Edasi vahetasid paarilised lehed ning täitsid saadud küsimustiku. Seejärel lugesime oma vastused ette ning vestlesime veidi nende teemal. Ja ma olin väga rõõmsalt üllatunud, et mu paariline polnud mitte ainult kiire, vaid et tal olid ka head (mitmed koguni ülihead) küsimused. Samuti vastas ta minu küsimustele sisukalt.

Järgnevalt mõned näited meie küsimustest-vastustest.Minu küsimusiMis on sinu lemmikaastaaeg?                                   Suve algus.
Miks sulle meeldib õppida meie koolis?                   Sest siin on head õpetajad – aktiivsed ja
                                                                            küsivad ka õpilaste arvamust.
Miks sulle ei meeldi meie koolis õppida                  Matemaatika pärast.
Missugused inimesed sulle meeldivad?                   Huvitavad inimesed, kellel on oma lugu.
Missugused inimesed sulle ei meeldi?                     Agressiivsed inimesed.
Mida sa sooviksid saada kingituseks?                     Internetti, sest meie majas on sellega probleemid


Katkend õpetaja küsimustikust koos teise keele õppija vastustega. Esitatud toimetatud kujul
Mulle meeldib kõige rohkem suve algus.

©  FotoliaÕpilase küsimusi
Milline toit teile meeldib?                              Itaalia toit on hea.
Kuhu te tahaksite reisida?                             Rooma, Kreekasse, veel kord Portugali.
Mis on teie lemmikspordiala?                       Orienteerumine.
Mis on teie jaoks igavus?                              Kui ma pean tegema midagi, mida ma ei taha.
Missugused kolm asja te                               Arvuti, kui see muidugi seal töötab; mingi
võtaksite kaasa asustamata saarele?            vahendi, millega saab tuld teha; mõne inimese
Kas igavene raha või igavene elu?               Igavene elu.                       
                      
                             

Katkend teise keele õppija küsimustikust koos õpetaja vastustega. Esitatud toimetatud kujul

                          Kas igavene raha või igavene elu?

©  FotoliaÜlesanne õnnestus väga hästi. Õpilaste küsimused olid põnevad ja kohati lausa filosoofilised. Vastuste kaudu saadi üksteisest teada mitmeid uusi asju ja see lähendas inimesi omavahel. Ka keeleoskus arenes, mis on ilmselt iseenesestmõistetav :).3. Huvitav sündmus (äraarvamine ja blogipostitus)

Seda harjutust proovisin õpetajate koolitusel.

Harjutuse käik: Kõigepealt ütlesin kolm sõna või sõnaühendit, mis olid seotud ühe huvitava sündmusega, milles kursuse kahe etapi vahelisel ajal osalesin. Need sõnad olid: Viimsi, öö ja 45 minutit. Seejärel pidid kuulajad ära arvama, mis sündmusega on tegemist. Selleks võisid nad mulle esitada ka täpsustavaid küsimusi ja teha pakkumisi. Pakuti näiteks, et ma olin ilmselt spaas ja üks hooldus kestis 45 minutit või et olin Viimsis kellegi juures külas ja sõitsin sinna 45 minutit. Ja mida teie arvate?

Ükski pakutud variantidest ei olnud vaatamata oma loogilisusele ja nutikusele siiski õige. Eks ma seda tegelikult aimasingi, sest mu tegevus ei olnud väga tavapärane. Kui inimesed olid juba küllalt saanud rääkida ja oma loovust kasutada, ütlesin õige vastuse ära. Tegemist oli öise linnaorienteerumise võistlusega, mis toimus Viimsis ja kus osalesin ning viibisin rajal 45 minutit. Vastus tekitas mõningat elevust ja eks see oli ka harjutuse üks kõrvaleesmärk, et ka minu kohta midagi uudset teada saadaks :) Kui sündmus pole väga tavapärane, saavad arvajad ka rohkem rääkida, mis ongi ju harjutuse peaeesmärk.

Harjutuse teises etapis pidi iga õpetaja ise mõtlema kolm sõna või lauset oma huvitava sündmuse kohta. Seejärel töötati paarides ja arvati vastastikku sündmusi ära. Lõpuks lasime paari põnevamat sündmust mõistatada ka kogu rühmal.

Ja viimase, aga mitte väheolulise tegevusena kujutas igaüks ette, et ta peab blogi ja kirjutas  oma sündmusest blogipostituse.

Koolituse tagasisides mainiti ülesannet huvitava ja kasulikuna ning õpetajail tekkis soov seda ka oma õpilastega proovida.

Öine orienteerumine

©  Fotolia

KUIDAS TEHA VÄIKSEID MÄNGULAADSEID KIRJUTAMISHARJUTUSI
  • Lühikesed mängulaadsed kirjutamisharjutused sobivad eriti hästi madalama keeleoskustasemega õppijatele – nad saavad kirjutada üksikuid sõnu ja lauseid.
  • Vahelduseks võib selliseid harjutusi kasutada ka kõrgemate keeleoskustasemega õppijate puhul – kirjutatav tekst võiks sel juhul olla veidi loovam ja keerukam.
  • Harjutust võib (eriti nõrgemate õpilaste puhul) alguses ette näidata ja alles seejärel lasta õppijail täita.
  • Õppijaile mõjub motiveerivalt, kui nad saavad kirjutada isiklikult olulistest asjadest.
  • Tekste võiks lasta ka illustreerida, see muudab need huvitavamaks ja ülesande täitmise lõbusamaks.
  • Võimalik on arendada kirjutamisharjutus edasi rääkimisharjutuseks.
  • Harjutused muudab aktiivsemaks paaristöö – paare võiks ka mitu korda vahetada, nii saab sama harjutust korrata ilma, et see igavaks muutub.
  • Õpetaja võiks ka ise harjutustes aktiivselt osaleda, see lähendab teda õppijatega ja annab ka rohkem tagasisidet harjutuse õnnestumise kohta.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar