esmaspäev, 1. juuni 2015


Ma valmistan temast cappuccino


TRADITSIOONILISTE GRAMMATIKAHARJUTUSTE HUVITAVAMAKS MUUTMISEST


Kas ja kui palju on keele omandamisel kasu grammatika õppimisest? Sellele küsimusele ei tea päris õiget vastust keegi. Traditsioonilises keeleõppes on arvatud, et enne grammatika selgeks õppimist ei saa keelt kasutama hakata. Tänapäeval arvatakse pigem, et inimene omandab keele seda kasutades ja grammatikaõppel võib seejuures olla toetav roll.

Grammatikat saab õppida mitmel viisil. Traditsioonilised grammatikaharjutused ei ole kahjuks pahatihti  eriti sisukad – õppijale esitatakse seosetuid lauseid, milles ta peab sulge avama või lünkadesse sõnu kirjutama. Tavaliselt pole laused ka huvitavad ja nii ei seostu need õppija jaoks mitte millegagi ega jää talle ka meelde. Seetõttu polegi sellise grammatikaõppe kasutegur eriti suur. On ju ülimalt tavaline, et inimene täidab grammatikaharjutuse veatult, kui aga samu vorme on vaja kasutada päris suhtluses, ei tule need ikka keele peale või teeb ta neid kasutades vigu.

Tänapäevaste arusaamade järgi tuleks grammatikat õpetada kommunikatiivselt – õpitava teemaga seotult, huvitavate ja sisukate näidete, mänguliste harjutuste ja õppija enda keelekasutuse analüüsi abil. Sellest kirjutan pikemalt edaspidi. Praegu jagan aga mõnd praktikas läbi proovitud ideed, kuidas saab suhteliselt traditsioonilisi grammatikaharjutusi esitada lõbusamal või põnevamal ja seetõttu ka efektiivsemal viisil.

Kõigepealt kaks näidet eesti rühmast. Esiteks õppisime tsitaatsõnade kirjutamist ja tegime praktilise eesti keele vihikust sellekohase harjutuse. Harjutuses oli vaja kirjutada etteantud sõnad lünkteksti õigesse kohta, jälgides seejuures ka ülakoma õiget kasutust. Harjutuses ei olnud esitatud üksikud seostamata laused, vaid jaburavõitu tervikjutuke. 

Kirjuta lünka sobiv tsitaatsõna õiges käändes.
cool, brunch, reggae, bitch look, boyfriend, lounge, second-hand, live, cappuccino, beatbox, déjàvucrème brûlée, haute couture, coq au vin, chic


Tänane võttepäev algas igati .................................... Pärast eilset pidu .................................... ärkasime üsna hilja ja sõime hommikusöögi asemel .......................................... Režissöör tuli kohale oma uue .................................... ja soovitas mul lahti saada oma .................................... Ma ei jäänud vastust võlgu ja ütlesin, et kui ta siin palju kireb, siis ma valmistan temast .................................... Aga siis me leppisime ilusti ära, sest ta tunnistas, et ma olen kõige .................................... filmidiiva, keda ta tunneb. See tegi tuju heaks ja ma võtsin magustoiduks veel .................................... koos tassi .................................... Siis algasid võtted, kusjuures laulud lauldi sisse .................................... Laulud on filmis kõik mõjutatud ...................................., hoolimata sellest, et Sass teeb suuga .................................... Aga filmi süžee on iseenesest banaalne: .................................... kandma harjunud miljonärivõsuke jääb rahast ilma ja peab hakkama omale riideid ........................................ ostma.  Mulle oli see täielik...................................., sest mul on sama olukord iga kord enne palgapäeva.

Harjutus töövihikust „Praktiline eesti keel 11-1“


Õpilased täitsid harjutust hoogsalt, aeg-ajalt kostus naeruturtsatusi ja kommentaare Oo, my god jmt.  Nalja sai, kui mõne sõna tähendust ei teatud ja see seetõttu valesse kohta sattus. Samuti sobis mõni sõna ka mitmesse lünka, kuid seejärel tekkis teise kohta veider variant, näiteks Kui ta siin palju kireb, siis ma valmistan temast cappucino :).

Teine kord oli meil eesti rühmas teemaks tegusõnavormide kokku-lahkukirjutamine. Täitsime jällegi kõigepealt töövihiku harjutuse, milles seekord tuli lihtsalt vead parandada.

Ühenda sõnad, mida peab kirjutama või võib kirjutada kokku.

teiste seas silma torkama
alati silma torkavalt riides
otsustas tikuga silma torgata
silma torkavad prillid
kas ta silma torkab
kõige silma torkavam neiu

Ühe sõna näide harjutusest, töövihik „Praktiline eesti keel 11-1“


Mulle tundus, et sellest jääb siiski veidi väheks ja nii palusin õppijail kirjutada jutukese, kasutades selles kõiki ühe tegusõna vorme. Õpilastele ei valmistanud see ülesanne erilisi raskusi ja kiiresti valmisid jutukesed, üks toredam kui teine. Järgnevalt üks näide. :)

Nägin eile bussis üht silmatorkavat poissi, kellel olid silmatorkavalt ilusad silmad. Mulle
torkas silma, et ta rääkis telefoniga. Võib-olla rääkis ta silmatorkava neiuga? Mina talle vist
väga silma ei torganud. Ma arvan, et kui ma oleksin teda pisut kauem vaadanud, oleks ta
tulnud ja mulle millegagi silma torganud.

Õpilase tekst, esitatud autentsel kujul.


Vene rühmades tegime aeg-ajalt traditsioonilisi harjutusi, milles tuleb etteantud sõna kirjutada lausesse sobivas vormis. Selline on ka üks gümnaasiumi lõpueksami ülesanne, seega soovivad õpilased seda tüüpi harjutada. Mõtlesin, kuidas tavapärasesse harjutamisse veidi vaheldust tuua ja mul tuli idee kasutada lausetena mõistatusi. Nii peavad õppijad kõigepealt moodustama korrektse lause ja seejärel ära arvama mõistatuse lahenduse. Et tegime seda rühmatööna, arendas ülesanne ka rääkimisoskust.

Üks selline harjutus on ka praktilise eesti keele tööraamatus. Olen selles kasutanud mõistatusi, mis on mulle elu jooksul kusagilt meelde jäänud. Et ülesande abil harjutatakse umbisikulise ja isikulise tegumoe kasutamist, on lauseid vastavalt muudetud. Kas oskate kõigile küsimustele vastata?

1. Põleb seitse küünalt. Kaks (kustutama) kustutatakse ära. Mitu jääb alles?Kaks, sest teised põlevad ära.
2. Miks valged lambad (sööma) ................................... rohkem kui mustad?
3. Millisele küsimusele ei (vastama) ....................................... kunagi jaatavalt?
4. Arvu 666 (suurendama) ...................................... poolteist korda ilma matemaatilisi tehteid tegemata? Kuidas?

Harjutus tööraamatust „Praktiline eesti keel teise keelena“

Pilt töövihikust "Praktiline eesti keel 11-2"


Ülesanne täideti alguses individuaalselt ja seejärel koos kogu rühmaga. Kõik olid kogu aeg innuga asja juures ja pärast mõistatuste lahendamist küsiti, kas mul rohkem selliseid nuputamisülesandeid pole.

Tegingi siis ülesandeid veel juurde :). Abi sain seejuures interneti lõpututest võimalustest – netist võib kerge vaevaga leida sadu ingliskeelseid mõistatusi, näiteks leheküljelt http://goodriddlesnow.com/good-riddles. Paljud neist küll kahjuks ei sobinud, sest tegemist oli sõnamänguga, mis töötab inglise, aga mitte eesti keeles, näiteks What kind of rooms has no doors or windows? – mushrooms või What can You catch but not throw? – a cold. Suurem osa mõistatustest sobis aga tõlgituna suurepäraselt ka eesti keeles kasutamiseks. Palun proovige ära arvata!

5. (Toitma) Toida   mind ja ma elan. Anna mulle juua ja ma suren.
tuli
6. Kujuta ette, et sa oled (pime)  ........................ lukustatud toas. Kuidas sa saad välja?

7. Mari isal on viis tütart: Nana, Nene, Nini, Nono. Mis on (viies) ................................... tütre nimi?

8. Mis esineb üks kord (minut) ........................, kaks korda (moment) .......................... ja (tuhat) .............................. aastas mitte kordagi?

9. Mis kaotab oma pea hommikul ja saab (see) ............................... tagasi õhtul?

10. Mõrvar on (mõistma) ................................. surma. Tal on selleks valida kolme ruumi vahel. Esimeses ruumis põleb äge tuli, teises ruumis on mehed (laadima) ..................... püssidega ja kolmandas ruumis kolm aastat (sööma) .......................... lõvid? Milline ruum on mõrvarile kõige (ohutu) ...............................?

11. Millist (kaks)  ................................. asja sa ei söö kunagi hommikusöögiks?

12. Millises kuus magavad inimesed kõige (vähe) ....................................?

13. Millel on neli (sõrm) ......................... ja pöial, aga ta ei ela?

14. Mis kuulub (sina)  ..............................., aga teised kasutavad (see) ................. rohkem kui sina?


Mõnd mõistatust oli mõni õpilane juba varem kuulnud. Näiteks mõistatuse Tasku on tühi, aga ometi on seal midagi. Mis  see on? vastuse auk ütles üks noormees kohe ära ja seletas, et seda on temalt küsinud kooli garderoobitöötaja. Samuti hakkasid nutikad õpilased korduvat tüüpi mõistatusi kiirelt ära arvama. Kui näiteks küsimuse Mis on päeva ja öö vahel? vastus oli ja, siis oli üsna kerge taibata et küsimuse Mis on vikerkaare lõpus? vastuseks on r-täht.


Pilt tööraamatust "Praktiline eesti keel teise keelena"


Palusin õpilastel, kes vastust teadsid või ära arvasid, seda mitte kohe teistele öelda, vaid anda neile abistavaid vihjeid. Ja neid anti oskuslikult, näiteks kui mõistatuse Kumb on raskem, kas tonn sulgi või tonn telliskive? puhul küsis üks õpilane, mida tähendab telliskivi, ütles teine vihjeks, et mõistatuse lahendamiseks pole oluline teada, mida telliskivi tähendab.

Ja kui te juhuslikult ei osanud kõiki ülal esitatud mõistatusi kohe lahendada, siis siin mõned abistavad vihjed.

2. Mõelge, kui tihti te musti lambaid näete.
3. Vastus on seotud ööga.
4. Vastus on seotud teatud liigutusega.
6. Vastus peitub kahes esimeses sõnas.
7. Loe lause veel kord tähelepanelikult läbi.
8. Mõistatuse Mis on vikerkaare lõpus?  vastus on ­r-täht.
9. See on üks pehme asi.
10. Kui tihti sa pead sööma?
11. Ja millist kaht asja sa ei söö kunagi lõunasöögiks? Ja millist kaht asja sa ei söö kunagi õhtusöögiks?
12. Mõnel aastal magatakse selles kuus veidi rohkem, kuid siiski vähem kui teistes kuudes.
13. Tavaliselt käivad need asjad kahekesi koos.
14. See ei ole asi. Sageli see ei ole nähtav, aga seda saab teha ka nähtavaks.

Mõnes hilisemas postituses lisan ka vastused. :)

Kokkuvõtteks kopeerin siia aga paar rida ühe õpilase aastalõpu tagasisidelehelt. Küsimusele „Missugused ülesanded olid kõige huvitavamad?“ vastas ta nii:

"Mõista mõista" tüüpi grammatikaharjutused. Põhjus on väga lihtne, neid on vahva teha. See
on nagu pusle kokkupanemine, kus sa pead veidi pingutama, aga lõpuks saad tasuks ilusa pildi.  "Mõista, mõista" tüüpi harjutustes on su auhinnaks naer ja uusi nalju saad tõenäoliselt ka hiljem kasutada.

KUIDAS MUUTA TRADITSIOONILISI GRAMMATIKAHARJUTUSI HUVITAVAMAKS

  • Hea oleks kasutada harjutuse alustekstina huvitavat või naljakat teksti või lauseid.
  • Alusteksti võib püüda ise kirjutada, kergem on aga otsida algmaterjali internetist vm.
  • Sobivad näiteks naljad, huvitavad lühiuudised, huvitavad faktid, ootamatu puändiga lood, vaimukad kirjeldused jpm. Peab jälgima, et naljad ei mõjuks kedagi solvavalt.
  • Vajaduse korral tuleb algteksti keeleliselt kohendada (muuta korrektsemaks, lihtsustada, muuta vorme).
  • Sama alusteksti põhjal saab koostada eri rühmadele eri ülesandeid, vastavalt tasemele ja eesmärgile.
  • Peab jälgima, et ülesanded oleks paraja raskusastmega, kui lahendamine on liiga raske või liiga kerge, kaob motivatsioon.
  • Õpilasi võib ülesannete lahendamise juures ka parajal määra abistada, näiteks anda suunavaid vihjeid.
  • Ülesandeid võiks lahendada rühmatööna, see võimaldab suhtlemist ja tekitab elevust.
  • Tavalistele grammatikaülesannetele võib mõelda välja loovaid jätkutegevusi – sõnadest jutukese või luuletuse tegemine, dialoogi koostamine, ise ülesande koostamine vm.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar